Kajak Canoe Klub Šamorín poskytuje záujemcom o turistické splavy na Dunaji a iných lokalít v okolí Šamorína prenájom turistických lodí:

T Y P Y T U R I S T I C K Ý C H L O D Í :

C4 – Canoe Regata
K1 – Kajak Regata

C E N N Í K P R E N Á J M U:

C4 – Canoe Regata

V PONDELOK až ŠTVRTOK pre nečlenov : 15.00 EUR pre členov: 10.00 EUR

V PIATOK až NEDEĽU pre nečlenov : 20.00 EUR pre členov: 15.00 EUR

K1 – Kajak Regata

V PONDELOK až ŠTVRTOK 10.00 EUR
V PIATOK až NEDEĽU 15.00 EUR

D O P R A V N É:

Dopravné – max na 8 osôb + lode:

na trase Kameničná 20.- €
na trase Kolárovo 35.- €
iné 0,50 € / km
REZERVÁCIA : p. Lajos Tuba tel.číslo: +421 905 233 989,
email. : lajos.tuba@kcksamorin.sk