Školské vodné túry – Iskolai vízitúrák

V rámci cezhraničného projektu DANUBE BIKEBOAT (SKHU/1601/1.1/014) sme školili pedagógov
podunajských obcí a miest v kormidlovaní turistických canoe, aby sa mohli zúčastniť so žiakmi na
túrach. Najprv 2 dni nacvičovali pri šamorínskej lodenici, potom na dvoch túrach si mohli vyskúšať
ovládanie 7 a 10 miestnych canoe.

Spolupracujúce školy:
– základné školy – Šamorín (M. Korvína, M.Bela, Mliečno), Trstice, Trhová Hradská, Topoľníky,
Kolárovo (M.Korvína a cirkevná škola), Číčov, Jahodná,
– Stredné školy: Hotelová akadémia Šamorín, Súkromná stredná odborná škola SD Jednota Šamorín,
Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín.

V ďalšej časti projektu sme organizovali vodné túry pre hore uvedené školy.

A DANUBE BIKE&BOAT határon átnyúló projekt (SKHU/1601/1.1/014) keretében dunamenti
települések pedagógusai gyakorolták a túrakenuk kormányzását. Az első fázisban a somorjai 2 napig
a somorjai csónakháznál gyakoroltak, majd pedig 2 egésznapos csónaktúrán próbálhatták ki a hét- és
tízszemélyes kenuk kezelését.

A résztvevő iskolák:
Alapiskolák – Somorja (Korvin Mátyás, Bél Mátyás, Tejfalu), Nádszeg, Vásárút, Nyárasd, Gúta
(egyházi, Korvin Mátyás), Csicsó, Eperjes
Középiskolák – Somorjai Hotelakadémia, Somorjai Vendéglátóipari Szakközépiskola, Somorjai
Stefánik Gimnázium

A projekt részeként a résztvevő iskolák 1-1 osztálya számára vízitúrát is szerveztünk.

Kurz pedagogov- PDF
Školské exkurzie – PDF
Mapa Malého Dunaja – PDF
Kilometráž 0,0-71,0rkm – PDF
Kilomatráž 74,6-121,6 – PDF

—-

 

Vodácke tabule pri Malom Dunaji

Víziturista táblák a Kis-Duna mentén

V rámci cezhraničného projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) sme podľž toku osadili
70 kilometrovníkov. Prvý je pri nástupnom mieste Bratislava-Varkuňa (rkm 121,2) a posledný pri ústí
v Kolárove (rkm 0,0). Spracovali sme aj nástennú vodácku mapu, ktorá sa už nachádza u každého
poskytovatela služieb (kempingy, reštautácie, bufety).

A DANUBE BIKE&BOAT határon átnyúló projekt (SKHU/1601/1.1/014) keretében 70 kilométertáblát
helyeztünk el a Kis-Duna mentén. Az első a Pozsony-vereknyei beszállóhelynél (121,2 fkm) az utolsó
pedig a gútai torkolatnál található (0,0 fkm). Elkészült ezen kívül egy víziturista falitérkép, amely
napjainkra eljutott a folyómenti szolgáltatókhoz: kempingek, éttermek, büfék.

Közösen egy csónakban

Közösen egy csónakban címmel indítottunk határon átnyúló projektet 2020-ban a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesülettel (SKHU/WETA/1801/4.1/009). A járvány miatt azonban a tervezett közös túráknak csak egy részét sikerült megvalósítani. Az iskolai túrákat a megszorítások miatt tavasszal és ősszel sem lehetett megtartani, így csak a nyáron szervezett rendezvényekbe kapcsolódhattunk be:

– június 23-án a somorjai Bél Mátyás iskola diákjaival a Sülyi-ágon

– július 1-én a tejfalusi iskolásokkal a Sülyi-ágon

– augusztus 19-én a nádszegi sikolásokkal a Kis Dunán

– augusztus 25-én a csicsói iskolásokkal a Medvei-ágon

A felnőttek számára tervezett közös túrákból csak a szigetköziek valósultak meg, a májusi és szeptemberi túrákat a határzárak miatt a jövő évre halasztottuk.

 

Spolu v jednom člne

S názvom „Spolu v jednom člne“ sme v roku 2020 začali cezhraničný projekt s partnerským klubom MVSE z Mosonmagyaróváru. Kvôli pandémii sa však podarilo realizovať len časť plánovaných túr. Školské túry sa nemohli organizovať ani v jarných ako aj jesenných mesiacoch a preto sme mali k dispozícii len letné mesiace:

– 23. júna so žiakmi ZŠ M. Bela zo Šamorína na Suľianskom ramene

– 1. júla so žiakmi ZŠ Mliečno na Suľianskom ramene

– 19. augusta so žiakmi ZŠ Trstice na Malom Dunaji

– 25. augusta so žiakmi ZŠ Číčov na Medveďovskom ramene

Projekt obsahuje aj otvorené túry, z ktorých sa kvôli uzavretiu hraníc sa podarilo organizovať len 2 podujatia v Szigetköze, ostatné boli presunuté na budúci rok.

Spolu v jednom člne – PDF