Közösen egy csónakban 2021

A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesülettel  együtt megvalósuló Közösen egy csónakban című projekt  (SKHU/WETA/1801/4.1/009) a járvány miatt idén folytatódott.

Ennek keretében a következő iskolai túrák valósultak meg:

Június 18-án a szarvai iskolásokkal a Sülyi-ágon

Június 23-án a felbári iskolásokkal a Sülyi-ágon

Június 24-én a vásárúti iskolásokkal a Kis Dunán

Július 1-én a partner MVSE fiataljaival a Sülyi-ágon

 

A projekt részeként magyarországi barátainkkal közösen eveztünk a csallóközi Duna szakaszokon, július 8-án a Kis Dunán Vereknye és Sáp között, július 9-én az Öreg Dunán Doborgaztól Bősig. Július 10-én sor került egy Somorja-Mosonmagyaróvár túrára Halásziig kerékpáron, onnét pedig a Mosoni Dunán az MVSE csónakházáig. Végül augusztus 28-án a somorjai küldöttség megtekintette a mosonmagyaróvári Voluta sárkányhajó versenyt.

Meghivo -duna tura

Meghivo -diakturák 2021

Spolu v jednom člne v roku 2021

Aktivity projektu Spolu v jednom člne (SKHU/WETA/1801/4.1/009), realizovaného v spolupráci s Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület boli kvôli pandémii dokončené v tomto roku.

V rámci projektu boli organizované školské túry:

18. júna pre žiakov ZŠ Rohovce na Šuľianskom ramene

24. júna pre žiakov ZŠ Trhová Hradská na Malom Dunaji

23. júna pre žiakov ZŠ Horný Bar na Šuľianskom ramene

1. júla pre mladých partnera MVSE na Šuľianskom ramene

V rámci projektu sme s priateľmi z Maďarska spolu splavili dunajské úseky na Žitnom ostrove: 8. júla Malý Dunaj medzi Vrakuňou a Novou Dedinkou a 9. júla Starý Dunaj medzi Dobrohošťou a Gabčíkovom. 10. júla sa uskutočnila túra Šamorín-Mosonmagyaróvár, po Halászi na bicykloch, odtial na Mošonskom Dunaji po lodenicu MVSE. Na konci projektu šamorínska delegácia navštívila súťaž dračích lodí Voluta v Mosonmagyaróvári

Spolu v jednom člne 2021

Pozvanka dunajska tura

Pozvanka skolske tury 2021

Školské vodné túry – Iskolai vízitúrák

V rámci cezhraničného projektu DANUBE BIKEBOAT (SKHU/1601/1.1/014) sme školili pedagógov
podunajských obcí a miest v kormidlovaní turistických canoe, aby sa mohli zúčastniť so žiakmi na
túrach. Najprv 2 dni nacvičovali pri šamorínskej lodenici, potom na dvoch túrach si mohli vyskúšať
ovládanie 7 a 10 miestnych canoe.

Spolupracujúce školy:
– základné školy – Šamorín (M. Korvína, M.Bela, Mliečno), Trstice, Trhová Hradská, Topoľníky,
Kolárovo (M.Korvína a cirkevná škola), Číčov, Jahodná,
– Stredné školy: Hotelová akadémia Šamorín, Súkromná stredná odborná škola SD Jednota Šamorín,
Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín.

V ďalšej časti projektu sme organizovali vodné túry pre hore uvedené školy.

A DANUBE BIKE&BOAT határon átnyúló projekt (SKHU/1601/1.1/014) keretében dunamenti
települések pedagógusai gyakorolták a túrakenuk kormányzását. Az első fázisban a somorjai 2 napig
a somorjai csónakháznál gyakoroltak, majd pedig 2 egésznapos csónaktúrán próbálhatták ki a hét- és
tízszemélyes kenuk kezelését.

A résztvevő iskolák:
Alapiskolák – Somorja (Korvin Mátyás, Bél Mátyás, Tejfalu), Nádszeg, Vásárút, Nyárasd, Gúta
(egyházi, Korvin Mátyás), Csicsó, Eperjes
Középiskolák – Somorjai Hotelakadémia, Somorjai Vendéglátóipari Szakközépiskola, Somorjai
Stefánik Gimnázium

A projekt részeként a résztvevő iskolák 1-1 osztálya számára vízitúrát is szerveztünk.

Kurz pedagogov- PDF
Školské exkurzie – PDF
Mapa Malého Dunaja – PDF
Kilometráž 0,0-71,0rkm – PDF
Kilomatráž 74,6-121,6 – PDF

—-

 

Vodácke tabule pri Malom Dunaji

Víziturista táblák a Kis-Duna mentén

V rámci cezhraničného projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) sme podľž toku osadili
70 kilometrovníkov. Prvý je pri nástupnom mieste Bratislava-Varkuňa (rkm 121,2) a posledný pri ústí
v Kolárove (rkm 0,0). Spracovali sme aj nástennú vodácku mapu, ktorá sa už nachádza u každého
poskytovatela služieb (kempingy, reštautácie, bufety).

A DANUBE BIKE&BOAT határon átnyúló projekt (SKHU/1601/1.1/014) keretében 70 kilométertáblát
helyeztünk el a Kis-Duna mentén. Az első a Pozsony-vereknyei beszállóhelynél (121,2 fkm) az utolsó
pedig a gútai torkolatnál található (0,0 fkm). Elkészült ezen kívül egy víziturista falitérkép, amely
napjainkra eljutott a folyómenti szolgáltatókhoz: kempingek, éttermek, büfék.

Közösen egy csónakban

Közösen egy csónakban címmel indítottunk határon átnyúló projektet 2020-ban a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesülettel (SKHU/WETA/1801/4.1/009). A járvány miatt azonban a tervezett közös túráknak csak egy részét sikerült megvalósítani. Az iskolai túrákat a megszorítások miatt tavasszal és ősszel sem lehetett megtartani, így csak a nyáron szervezett rendezvényekbe kapcsolódhattunk be:

– június 23-án a somorjai Bél Mátyás iskola diákjaival a Sülyi-ágon

– július 1-én a tejfalusi iskolásokkal a Sülyi-ágon

– augusztus 19-én a nádszegi sikolásokkal a Kis Dunán

– augusztus 25-én a csicsói iskolásokkal a Medvei-ágon

A felnőttek számára tervezett közös túrákból csak a szigetköziek valósultak meg, a májusi és szeptemberi túrákat a határzárak miatt a jövő évre halasztottuk.

 

Spolu v jednom člne

S názvom „Spolu v jednom člne“ sme v roku 2020 začali cezhraničný projekt s partnerským klubom MVSE z Mosonmagyaróváru. Kvôli pandémii sa však podarilo realizovať len časť plánovaných túr. Školské túry sa nemohli organizovať ani v jarných ako aj jesenných mesiacoch a preto sme mali k dispozícii len letné mesiace:

– 23. júna so žiakmi ZŠ M. Bela zo Šamorína na Suľianskom ramene

– 1. júla so žiakmi ZŠ Mliečno na Suľianskom ramene

– 19. augusta so žiakmi ZŠ Trstice na Malom Dunaji

– 25. augusta so žiakmi ZŠ Číčov na Medveďovskom ramene

Projekt obsahuje aj otvorené túry, z ktorých sa kvôli uzavretiu hraníc sa podarilo organizovať len 2 podujatia v Szigetköze, ostatné boli presunuté na budúci rok.

Spolu v jednom člne – PDF