Školské vodné túry – Iskolai vízitúrák

 

V rámci cezhraničného projektu DANUBE BIKEBOAT (SKHU/1601/1.1/014) sme školili pedagógov
podunajských obcí a miest v kormidlovaní turistických canoe, aby sa mohli zúčastniť so žiakmi na
túrach. Najprv 2 dni nacvičovali pri šamorínskej lodenici, potom na dvoch túrach si mohli vyskúšať
ovládanie 7 a 10 miestnych canoe.

Spolupracujúce školy:
– základné školy – Šamorín (M. Korvína, M.Bela, Mliečno), Trstice, Trhová Hradská, Topoľníky,
Kolárovo (M.Korvína a cirkevná škola), Číčov, Jahodná,
– Stredné školy: Hotelová akadémia Šamorín, Súkromná stredná odborná škola SD Jednota Šamorín,
Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín.

V ďalšej časti projektu sme organizovali vodné túry pre hore uvedené školy.

A DANUBE BIKE&BOAT határon átnyúló projekt (SKHU/1601/1.1/014) keretében dunamenti
települések pedagógusai gyakorolták a túrakenuk kormányzását. Az első fázisban a somorjai 2 napig
a somorjai csónakháznál gyakoroltak, majd pedig 2 egésznapos csónaktúrán próbálhatták ki a hét- és
tízszemélyes kenuk kezelését.

A résztvevő iskolák:
Alapiskolák – Somorja (Korvin Mátyás, Bél Mátyás, Tejfalu), Nádszeg, Vásárút, Nyárasd, Gúta
(egyházi, Korvin Mátyás), Csicsó, Eperjes
Középiskolák – Somorjai Hotelakadémia, Somorjai Vendéglátóipari Szakközépiskola, Somorjai
Stefánik Gimnázium

A projekt részeként a résztvevő iskolák 1-1 osztálya számára vízitúrát is szerveztünk.

Kurz pedagogov- PDF
Školské exkurzie – PDF

—-

Vodácke tabule pri Malom Dunaji

Víziturista táblák a Kis-Duna mentén

 

V rámci cezhraničného projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) sme podľž toku osadili
70 kilometrovníkov. Prvý je pri nástupnom mieste Bratislava-Varkuňa (rkm 121,2) a posledný pri ústí
v Kolárove (rkm 0,0). Spracovali sme aj nástennú vodácku mapu, ktorá sa už nachádza u každého
poskytovatela služieb (kempingy, reštautácie, bufety).

A DANUBE BIKE&BOAT határon átnyúló projekt (SKHU/1601/1.1/014) keretében 70 kilométertáblát
helyeztünk el a Kis-Duna mentén. Az első a Pozsony-vereknyei beszállóhelynél (121,2 fkm) az utolsó
pedig a gútai torkolatnál található (0,0 fkm). Elkészült ezen kívül egy víziturista falitérkép, amely
napjainkra eljutott a folyómenti szolgáltatókhoz: kempingek, éttermek, büfék.