KAJAK CANOE KLUB Šamorín

Adresa klubu: Veterná 18, 931 01 Šamorín

IČO: 31823661

DIČ: 2021165399

Bank. spojenie:

IBAN: SK0809000000000021878306, č.ú.: 21878306/0900

Poštová adresa: Ing. Imrich Tóth, Priemyselná 3, 931 01 Šamorín

Predseda: Ing. Imrich Tóth

E-mail: kcksamorin@gmail.com
Tel.číslo: +421 905 617 668

Bazén / T18

Lodenica / Csónakház

GPS Lodenica : 48.013819702, 17.309806377

GPS Bazén : 48.024401477, 17.307756214