Danube Bike+Boat projekt, SKHU/1601/1.1/014
Az INTERREG V-A SK-HU program „Természet és kultúra” prioritási tengely
1.1.–„A határtérség vonzerejének fokozása” célkitűzésének keretein belül
megvalósuló „Fedezze fel a Kis-Duna és a Mosoni Duna értékeit kerékpáron
és csónakkal” c. projekt a határtérség gazdag természeti és kulturális
örökségének kihasználására irányul, és a „Duna szigetek” nevű
egyedülállóan vonzó és versenyképes európai turisztikai célpont
létrehozása útján hozzájárul a Duna menti határon átnyúló régió
vonzerejének és látogatottságának növeléséhez. A 9 projektpartner
összesen 5 megye területén fekvő 30 község igényeit lefedő tevékenységei
olyan átfogó, határon átnyúló célpont létrehozására irányulnak, amely a
turizmus, kultúra, kikapcsolódás és sport terén nyújt szolgáltatásokat a
Kis- és Mosoni Duna között és mentén húzódó területeken beleértve a Duna
fő folyását. A területre a víz jelensége jellemző, ahol a három folyó
Európa legnagyobb kiterjedésű szárazföldi deltáját alkotja. A rafting és
a kerékpárturizmus a Kis- és Nagy-Csallóköz kultúrájával és
gasztronómiájával együtt teremtik meg az alapot a közös turisztikai
célpont fejlesztéséhez, amely összekapcsolja majd az ez idáig csak
helyileg működő idegenforgalmi szervezeteket, így más európai
célpontokkal is fel tudja venni a versenyt. A projekt keretein belül
Szlovákia és Magyarország több mint 36 pontján épül ki a kerékpáros és
vízisport-infrastruktúra, továbbá sor kerül a jókai falumúzeum és
vízimalom felújítására, Somorján Víziturisztikai Központ kiépítésére,
Tőkésiszigeten Korzó alapítására, valamint a határokon átnyúló
turisztikai célpont stratégiájának létrehozására beleértve a saját
marketing márka bevezetését. A közös turisztikai célpont létrehozása,
hosszú távú fejlesztése és propagálása a desztinációmenedzsment több
résztvevőjének együttműködése, illetve a szlovák és magyar
önkormányzatok közvetlenül vagy közvetve finanszírozott tevékenységei
révén valósul meg. A projekt időtartama 24 hónap, összköltségvetése
2,863,279.36 EUR.

Projektpartnerek:
Bratislavský samosprávny kraj (www.region-bsk.sk)
Mosonmagyaróvar Város Önkormányzata (www.mosonmagyarovar.hu)
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa (www.vrakuna.sk)
Obec Zálesie (www.obeczalesie.sk)
Kajak Kanoe klub Šamorín (www.kcksamorin.sk)
Trnavský samosprávny kraj (www.trnava-vuc.sk)
Obec Jelka (www.jelka.sk)
Nitriansky samosprávny kraj (www.unsk.sk)
Mesto Kolárovo (www.kolárovo.sk)

Projekt Danube Bike+Boat, SKHU/1601/1.1/014
Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“,
realizovaný v rámci Programu INTERREG V-A SK HU, prioritná os 1 „Príroda
a kultúra”, špecifický cieľ 1.1 “Zvýšenie atraktivity pohraničnej
oblasti”, sa zameria na využitie bohatého prírodného a kultúrneho
dedičstva cezhraničného územia a vytvorením unikátnej atraktívnej a
konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Dunajské ostrovy“
prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu
podunajskej oblasti. Aktivity 9-tich partnerov v projekte, pokrývajúce
potreby 30 obcí na území 5 krajov, sú zamerané na dosiahnutie ucelenej
cezhraničnej destinácie poskytujúcej služby v oblasti turizmu, kultúry,
relaxu a športu na území medzi a pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj
vrátane hlavného toku Dunaja. Územie je špecifické fenoménom vody, kde
všetky tri rieky vytvárajú najrozsiahlejšiu vnútrozemskú deltu v Európe.
Splavy a cykloturistika v spojení s kultúrou a gastronómiou Veľkého a
Malého Žitného ostrova sú základom pre rozvoj spoločnej turistickej
destinácie, ktorá spojí doteraz len lokálne pôsobiace subjekty
cestovného ruchu a tak dokáže konkurovať aj iným európskym destináciám.
V rámci projektu bude dobudovaná rekreačná, vodácka a cykloturistická
infraštruktúra na viac ako 36 miestach na Slovensku a v Maďarsku, bude
zrekonštruovaný skanzen s vodným mlynom v Jelke, postavené Centrum
vodáckej turistiky v Šamoríne, založené Korzo v Zálesí a vytvorí sa
rozvojová stratégia cezhraničnej destinácie vrátane zavedenia
samostatnej marketingovej značky. Vytvorenie, dlhodobé rozvíjanie a
propagácia spoločnej cezhraničnej destinácie bude dosiahnuté vďaka
spolupráci viacerých aktérov destinačného manažmentu na obidvoch
stranách hranice ako aj vďaka priamo alebo nepriamo finančne
podporovaným aktivitám zo strany slovenských a maďarských samospráv.
Dĺžka projektu je 24 mesiacov pri celkovom rozpočte 2,863,279.36 EUR.

Projektoví partneri:
Bratislavský samosprávny kraj (www.region-bsk.sk)
Mosonmagyaróvar Város Önkormányzata (www.mosonmagyarovar.hu)
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa (www.vrakuna.sk)
Obec Zálesie (www.obeczalesie.sk)
Kajak Kanoe klub Šamorín (www.kcksamorin.sk)
Trnavský samosprávny kraj (www.trnava-vuc.sk)
Obec Jelka (www.jelka.sk)
Nitriansky samosprávny kraj (www.unsk.sk)
Mesto Kolárovo (www.kolárovo.sk)