25. september- Na záver sezóny štyri zlaté

Štyri zlaté na záver

V Bratislave sa uskutočnil Hargašov pohár v rýchlostnej kanoistike, ktorý bol zároveň aj majstrovstvami Slovenska na dlhé trate.

Pretekári KCK Šamorín účinkovali opäť dobre. Získali štyrikrát zlato, šesťkrát striebro a raz bronz.

Šamorínski medailisti:

Fekete Dávid/juniori

C1/5 000 m/1.

C2/5

000 m/2.

Gavlider Alex/U10

K1/2 000 m/1.

Krásňanský Matej/kadeti

C1/5 000 m/2.

Sidová Bianka Bianka/U14

K2/5 000 m/1.

K1/5 000 m/1.

Pajger András/juniori

C1/5 000 m/3.

C2/5 000 m/2.

Tóth Alex/juniori

K2/5 000 m/2.

Vargha Boris/U14

K2/5 000 m/2.

Végh Tamás/U14

K2/5 000 m/2.